Slide background

Вашата најдобра солуција

Добредојдовте на нашиот сајт

Алком работи веќе петнаесет години. Започнавме скромно како фирма за компјутери, а со текот на годините се проширивме и усовршивме, и сега работиме и со графички дизајн, печатење и веб дизајн, и во последно време како најнов интернет тренд и веб шоп дизајн.

Наши специјалности

Веб дизајн
Веб шоп дизајн
Графички дизајн
Печатење

Што добивате со нас

Профисионалност и секогаш насочени кон потребите на нашите клиенти.

Бирзина, ефикасност и квалитет во нашата работа.

Секогаш насочени нашите клиенти да бидат максимално задоволни од нашите услуги.

Краен продукт кој ќе биде повеќе од очекувањата на клиентите.