Slide background

Вашата најдобра солуција

Одлични сме во тоа што го правиме

Долгогодишно искуство во облатста на графичкиот дизајн, лого дизајн, иработка на графички решенија (брендирање на фирми, изработка на реклами, различни печатени материјали), прелом на книги и многу друго.

На нашите клиенти им ја овозможуваме и услугата печатење на изработените материјали со дигитално печатење (за мали тиражи) и офсет печатење (за големи тиражи) по најприкладни цени.

Наши специјалности

Photoshop
Ilustrator
InDesign
Corel Draw
Останати графички програми

Начин на работа

 • Концепт

  Изработка на идеја и коцепт за дизајнот.

 • Утврдување

  Утврдување на идејата и концептот на дизајнот.

 • Дизајн

  Изработка на финалниот дизајн.

 • Одобрување

  Утврдување и одобрување на финалниот дизајн.

 • Печатење

  Алтернативно и печатење.

Пополнете го формуларот за да добиете повеќе детали за бараната услуга

0 + 1 = ?