Slide background

Вашата најдобра солуција

Добри сме во тоа што го правиме

Долгогодишно искуство во веб дизајнот и изработка на различен тип на веб страници. Имаме искуство во изработка на HTML, Flash, PHP, статични и динамични (CMS) веб страници, responsive веб дизајни….

Наши специјалности

HTML
PHP
CSS
Javascript
Flash
Друго

Начин на работа

 • Концепт

  Изработка на концепт, функционалности и побарувања за веб страната.

 • Утврдување

  Утврдување на дизајнот и функционалностите на веб страната.

 • Дизајн

  Изработка и утврдување на дизајнот на веб страната.

 • Кодирање и тестирање

  Кодирање и комплетно утврдување и тестирање на веб страната.

 • Пуштање на интернет

  Конечно пуштање на страницата на интернет, со дополнителни тестирања.

Веб дизајн пакети

 • Easy Plan
 • 250
 • Сатичен веб сајт
 • До 5 страници
 • Обработка на слики
 • Без (responsive) мобилен дизајн
 • Без двојазична верзија
 • Без CEO оптимизација
 • Бесплатен хостинг 6 месеци
 • до 2 бесплатни e-mail адреси
 • Standard Plan
 • 400
 • Динамичен (CMS) веб сајт
 • До 10 страници
 • Обработка на слики
 • Со (responsive) мобилен дизајн
 • Со двојазична верзија
 • Без CEO оптимизација
 • Бесплатен хостинг 12 месеци
 • до 4 бесплатни e-mail адреси
 • Pro Plan
 • 600
 • Динамичен (CMS) веб сајт
 • До 20 страници
 • Обработка на слики
 • Со (responsive) мобилен дизајн
 • Со двојазична или тројазична верзија
 • Со CEO оптимизација
 • Бесплатен хостинг 18 месеци
 • до 6 бесплатни e-mail адреси

Можат да се направт модификации на пакетите според вашите побарувања, со што би се променила и цената на пакетите. Во цената не вклучено и одржување на веб страната но има можност да се вклучи како посебна услуга. Во цените не е вклучен 18% ддв. Со полнување на формуларот не сте обврзани и да купите некој од пакетите, туку само ќе добиете подетални информации за истите.

Информации за Веб дизајн пакети

5 + 1 = ?